2016. október 20., csütörtök

Boldogasszony párnahuzat


"Boldogasszony hitünk jóval a Jézus előtti időkre mutat. Boldogasszonyunk ősanyai, istenanyai gyökereket mutat. 
A Boldogasszonyság magába foglalja a Fény őrzését, annak visszaadását, Ő a kapuja életnek- halálnak, Ő a Föld, melyből minden földi élet sarjad és Ő az,
aki befogadja a már nem használt testet, hogy újra születhessen általa.
Óvja, védi a föld teremtményeit. Allegorikusan a magyar néphagyomán
yban Ő a magyar Föld, ami össze van kapcsolva egy égi magyar földdel,
amiből folyamatosan újraszülethetik a magyar élet.
Ez azt feltételezi, hogy egy növényi szemléletű, női princípiumot elfogadó világképet hordoz a magyar lélek Boldogasszonyról. Boldogasszony ünnepeink az esztendő körén ciklikusan megjelenik, és mindegy szorosan összekapcsolódik a női princípiumokkal, a természet rendjével és kozmikus erejével.
Hét Boldogasszony ünnepet tart számon a néphagyomány, pedig jóval több ismert a haza területén.
De mindenhol csak 7 Boldogasszony ünnepet ünnepelnek.
Itt a hetes szám szakralitására kell odafigyelnünk."
  Forrás:http://tisztaforras.info/boldogasszony/

2016. október 6., csütörtök

ŐSI ERŐ-NŐI ERŐ selyem párnahuzatAz Isteni Öntudatra ébredt NŐ, ÖnMAGa tengelyébe állva egy biztos pontot képvisel a Világban.Tisztában van az értékeivel, mindazzal a minőséggel, amellyel megjeleníti magát a Világban.
Megengedi magának, hogy a VAGYOK állapotába helyezkedjen.
Élvezi a Lét örömét, a jelen pillanatban él.
Nem akarja megváltoztatni a világot.A természet ciklusát követve, maga is a természetesre törekszik.
Megengedővé válik az Élet változásaival szemben.
Pontosan tudja hol a helye, és mikor mit kell tennie.
A természet rendje szerint él, és aszerint irányítja életét.
Eggyé válik az áramlással, a változással.
Lélekben elcsendesült életet él.
Befelé fordulása által megérti milyen rendszer szerint épülnek fel az életében történő események.
Bizalom és ráhagyatkozás jellemzi napjait.
Bízik Önmagában, a Felsőbb Isteni elrendelésben.
Elcsendesült pillanataiban Boldogasszonyhoz fohászkodik.
Az Ő teremtő erejével éli meg mindennapjait.
Átlényegülésében boldogasszonysága gyökeredzik.
A szív a teremtő tere és ereje az erőssége.
Ez az ami áthatja, ami által teremtővé válik.
MAGában hordozza azt a megtestesült női szent erőt, amellyel Önmaga is Boldog-Asszonnyá válhat.
(Szintén saját motívum, mérete: 40x40cm
Nimród regéje nyománNimród regéje nyomán készült című selyemképem az Őshaza emlékezetéről szól, melyben még az aranykori állapot uralkodott. A JóIsten által leejtett Aranyalma meggyökeredzett, és csodálatos Életfa hajtott ki belőle, melynek tövében Tündér Ilona az anyai szeretettel átölelve az Ő kisfiának Nimródnak altatódalt dúdol. Az Életfa másik oldalán, a szarvas ábrázolásában, Istenanyát jelenítettem meg. A zöldelő mezőt virágba boruló tulipánok veszik körül, melyek lágyan belehajolnak a (kék színnel megjelenített) Ősvízbe, mely az Eget és a Földet egybeálmodja.
(Szintén saját rajz és tervezés. Mérete: 74x74cm)

KOVÁCS NÓRI – NIMRÓD REGÉJE SZIMFÓNIKUS – NÉPI OPERA nyomán kaptam az ihletett hogy elkészítsem ezt selyemképet.
( Az alábbi szöveget Kovács Nóri énekesnőtől vettem át.)
Teremtés: " Amikor a Jó Isten lenézett a Földre, akkor egy gyönyörű szép helyszínt látott, és ez a Kárpát - medence volt. Egy csillagból gyúrt almát leejtett ide középre, ahol a szíve nagyot dobban a Földnek. És természetesen a Világfa nőtt ki ebből."
Teremtés dal:
https://www.youtube.com/watch?v=jlxl1gHK-Wk
"A Teremtés után következik..
Az Életfának az árnyékában Tündér Ilona ringatja az Ő kicsiny fiát Nimródot, és miközben kicsit szendereg a baba, azért ott félálomban hallgatja Édesanyja tanító szavát, amelyben az élet bölcsességére, a múlt tiszteletére, a hősök regéire, és mindarra tanítja az Ő kisfiát hogyha nagy lesz, hogy válhat belőle igazán nemes és nagy király. 21:41 percnél hallgatható meg a dal."
https://www.youtube.com/watch?v=OqyyvyPRAz42016. szeptember 27., kedd

Selyem sárhajú Magyar Ilona,- Tündér Ilona selyemkép

Elkészült a Selyem sárhajú Magyar Ilona,- Tündér Ilona selyemképem.
Tündér Ilona a magyarok legszentebb női minősége, ÉG és FÖLD összekötője. A Tündéreknek a Szeretet által volt varázserejük, a Teremtő végtelen szeretetét engedték át magukon. Arany hajukat Nap Atyácska aranyszálból szőtte….(Lendvai Kati)
Tündér Ilona az, aki a mitológiánkban és archaikus népmesékben sokkal rejtélyesebb, mint bárki, illetve bármi más. Gyakran nagyon magasan helyezkedik el az Égi Hierarchiában (betöltve Nagyboldogasszony szerepkörét), de sok esetben ő is egyszerű boldogasszony, Időtlen Égi Asszony. Ha „csak ennyi”, akkor a népmese hőse el is nyerheti a szerelmét, és következhet a különleges lakodalom, amelyről nehéz megállapítani, hogy az Égi vagy földi világban történik.
Az Égi vagy a földi világban? Tündér Ilona égi lény, de a régi korok magyarja – mint a népmesékben a legkisebb királyfi – elindul megkeresni. És meg is találta?
Megtalálhatta, mégpedig a Tündér Ilona kastélyában….Ahova hogyan is jutott be?
Táltos paripa hátán….Mindenekelőtt arra kellett tehát képesnek lennie, hogy felismerje, megszelídítse, majd megülje a táltos paripát, aki a népmesében csak parazsat eszik, nem is ehetne semmi mást, hiszen ő is fényből való….
Hogyan tudta megülni a régi korok magyarja a fényből való táltos paripát? Neki magának is fénybe kellett öltöznie, hogy megülhesse. Ez az „átöltözés” volt talán a legnehezebb próbája a beavatásának…….
Hogyan tudta megtalálni a Fénybe öltözött Asszonyát, a Tündér Ilonáját (a Beavatás Asszonyát) a régi korok magyar világában a beavatásra vállalkozó hős?
Neki magának is fénybe kellett öltöznie, hogy megtalálhassa. Ez „átöltözés” volt talán a legnehezebb próbája a beavatásának…..
(részlet Kocsis István- Szakrális szerelem című könyvéből.)
A magyar nőnek tündérré kellene válni,
Tündér Ilonával azonosulva,
akinek a párja mindig a Napisten hőse,
a fény harcosa (pl. a parázs-nevű Páris, Szőlőszem királyfi, Szép Miklós, stb.) - aki pedig a magyar férfi eszménye kellene legyen, akivel azonosulhat.
Bővebb leírás:
Világszép Tündér Ilona - ősmagyar legenda:
http://emf-kryon.blogspot.hu/…/vilagszep-tunder-ilona-osmag…

ÉN VAGYOK selyem mandalaÉN VAGYOK selyem mandala üzenete:,
Én Vagyok,- A cselekvésben, a kimondott szó hatalmában jelenítem meg magam.
A teljesség árad belőlem. Belső Napom ragyogása betölti az életem.

A Napfonat- a személyes erő, és torok csakra- az akarat ereje csakrára van hatással ez a mandala. Mivel a csakrák párban működnek, így a sárga és a kék szín mind a két Fénycsokrot támogatja színeivel és energiáival. http://www.lenka.hu/

TŰZVIRÁG selyem mandalaTŰZVIRÁG selyem mandala:
A Lélek tűzét, világban betöltött helyét szimbolizálja.
Az itt és mostban való jelenlétet, az ÖnMAGunkkal való belső kapcsolatot erősíti meg. Színeivel és energiáival az alsó három Fénycsokor harmonizálásában nyújt segítséget.
Üzenete: Benned és általad valósítom meg magam a világban.
Mérete: 25cm

Tulipáncsokrok


KeDo rajzát használtam fel az alábbi mandala festéséhez, melynek Tulipáncsokrok címet adtam. Mérete: 55x55cm


Ébredő Természet selyemsál


Ébredő Természet selyemsál 
mérete: 150x35cmLélekvirág selyem mandalaLélekvirág selyem mandala
mérete: 25cm

http://www.lenka.hu/

Rábaközi motívum

Rábaközi motívum
Selyempárnahuzat lesz belőle
http://www.lenka.hu/


MAGOK VAGYUNK selyem mandala részletMAGOK VAGYUNK selyem mandala részlet, rendelésre pillagókkal kiegészítve. mérete: 35cm

TÜNDÉRVILÁGTÜNDÉRVILÁG nevet adtam KeDo rajza által elkészített mandalámnak. Én a Tündérek szépséges világát látom bele.
Mérete: 35cm
http://www.lenka.hu/

MAGOK VAGYUNK párnahuzat

Körtánc- Folytonos áramlás selyem mandala

A szakrális csakra egyensúlyának megtartásában ad segítséget. "Az egészséges méh az a hely, amelyből az egészséges test kifejlődik." Queen Afua
Mérete: 20 cm
http://www.lenka.hu/

Önkifejezés selyem mandala
Színeivel, rezgésével, áramlásával a torokcsakrára van hatással.
Ez a csakra elvezet saját belső valóságunkhoz, és szabályozza a kommunikációt. Tanulási feladatai: Az őszinte kommunikáció, valamint az érzés és a gondolkozás összekötése. 
Jellemzése, címszavai: Beszéd és a hallgatás polaritása, Kommunikáció, Fülelés, Önuralom 
Fő témái: Önfegyelem, Kommunikáció 
Dolga: Önkifejezés
Elvezet saját belső valóságunkhoz, és szabályozza a kommunikációt.
Meg kell tanulnunk őszintén kommunikálni, még akkor is, ha félünk a következményektől.
Fő gyakorlata a hallgatás, ha meghallgatjuk önmagunkat, amihez csendre van szükség, csak akkor tudunk őszintén kommunikálni.
Lelkileg az önkifejezéssel, ezen belül is a gondolatok kifejezésével függnek össze.
A mandala üzenete: Gondolataim által teremtem saját valóságom.
Mérete: 20cm
http://www.lenka.hu/Onkifejezes-d135.htm

Isten Hozott selyem mandalaA bejárati ajtóra akasztott mandala meleg szívvel üdvözli az otthonunkba betérő látogatót. A tulipán motívum KeDo alkotása.
Mérete: 20 cm
http://www.lenka.hu/Isten-Hozott-d134.htm
2016. június 9., csütörtök

SZÍVTUDATOSSÁG selyem mandalaA Szívtudatosság a bennünk élő Szeretet egy magasabb síkra helyezése.
Amikor az értelmet összekapcsoljuk a Szív magasabb szintű rezgésével.
A Szeretet áradása ilyenkor végtelen, magába ölel minden Létezőt.
A Szívtudatosság megtanít, hogy Önnönvalójában fogadd el az embert, ne akard megváltoztatni.

Segít az elfogadásban, abban, hogy az adott energiával folyamatosan kapcsolatban légy.
 Ezenkívül segít Önmagad elfogadásában is, abban, hogy egy felsőbb valóságból láss rá jelenlegi helyzetedre. A Szívtudatosság, az emberi létezés egy magasabb formája, amely segítséget ad abban, hogy itt a Földön Krisztus tudatosságú emberekké váljunk.
A Szívtudatosság az Új Föld rezgése.

SZÍVTUDATOSSÁG selyem mandala mérete: 25 cm
http://www.lenka.hu/
ÉN LÉLEK,- A Teremtett Világ selyemképEgy erőteljes magyar szimbólumrendszert közvetít, mely áthatja és rezgéseivel áthangolja a körülötte lévő tér dinamikáját. 
A Fényben EGYSÉG van, SZERETET.
A LÉLEK, ki alászállt a földi teremtett világba, szívében megőrizte ezt az EGYSÉG érzést.
Gyökerein keresztül, hagyományait ápolva őrzi a FÉNY MAG-ot.
Ez a MAG emlékeztet bennünket hovatartozásunkra, az ősiségben betöltött szerepünkre.
Az Őrzök lelkükben továbbra is őrzik a MAG-ot, az ősi tudást átörökítik a jelenbe.
Szívükben ott él magyarságuk iránti szeretet, melyet megjelenítve átadnak az utókornak.
A selyemkép mérete: 150x40cm Pongee 8 vastagságú selyemre festettem.

http://www.lenka.hu/
https://www.facebook.com/lenkasilk/

EGYből az EGY felé tartva selyemkép


Mikor EGY VAGY,- nincs én,- MINDENSÉG van.
Megadás van,- teljes ÁTADÁS.
Az EGYből születsz,- kettővé válsz.
Az EGYben teljes egységben vagy magaddal és a MINDENSÉGGEL, mivel áthatják egymást.
Az EGY,- és AKI az EGYből kiemelkedik és elhagyja a „fészket” amely biztonságot ad számára, az Ember Szellem.
Elindul a földi világokba, hogy megtapasztalja a körforgást, vagy éppen megbízatást, küldötti feladatot vállal.
Ahogy távolodik az EGYtől, az EGYSÉGtől,- és a szférákon egyre lejjebb ereszkedik, - tudatára homály borul,- és egyre kevésbé emlékszik az EGYRE,- s mire Földet ér, a küldetésére.
De ha elérkezik ahhoz a ponthoz, hogy SZÍVÉT megnyitja, és mélyen befelé hallgat,- hosszasan, sokáig, mélyen befelé hallgat,- akkor, újra megérzi ott belül a MAG-ban az EGYSÉG érzését.
Földi és Égi világokat köt össze,- ismert és ismeretlen utakat jár be.
Hol eltéved, majd újra visszatalál az útra, mely a FÉNYRE kíséri őt.
Keresi, örökké keresi az utat, amely a FÉNYBE vezet.
És az egyik pillanatról a másikra, egyszer csak megnyílik előtte egy kapu,- bebocsáttatik.
Óvatosan halad előre az ismeretlenbe,- idegen a környezet, de belül érzi, már járt itt egykoron, nincs mitől tartania.
De a megosztottság ekkor megszólal benne,- Óvatos légy!
És akkor választhat,- kire hallgat,- a megosztottságra,- vagy a benne élő végtelen szeretetre.
A SZERETET azt súgja halkan,- Menj bátran, lépj csak előre, nincs mitől félned,- Biztonságban vagy.
Ott mélyen a MAG-ban van egy pont, amely összeköt minket, ahol EGY VAGY ISTENNEL….
Ennél a pontnál újra visszaléptél az EGYbe,- teljes EGYSÉGET alkotsz ISTENNEL.
Most hagyd magad mögött a félelmeidet, a mindennapi gondjaidat,- meritkezz meg,- és add át magad a VÉGTELEN,- HATÁRTALAN, - MINDENT MAGÁBA FOGLALÓ EGYSÉGNEK.
Itt már nincs Tér,- Idő, se gondolat, - Öröm,- Boldogság,- EGYSÉG van. HAZAÉRKEZTÉL,- MEGÉRKEZTÉL,- ITTHON VAGY.